Відділ освіти Ріпкинської районної державної адміністрації Чернігівської області

Районний семінар-практикум для вчителів математики на тему «Організація STEM – діяльності на уроках математики».

Ми живемо в час бурхливого розвитку інноваційних технологій. Стрімке зростання ролі IT-галузі, робототехніки, нанотехнологій виявляє потребу у досвідчених фахівцях. А тому виникає гостра освітня необхідність у якісному навчанні сьогоднішніх учнів технічним дисциплінам – математиці, фізиці, інженерії, програмуванню.

Україна прагне інтегруватись до європейського та світового освітнього простору, де основним напрямком в освітньому процесі є формування цінностей та компетентностей. Досягнення цієї мети спонукає науковців і освітян країни до реформування вітчизняної системи освіти, суттєвого оновлення змісту і методик навчання.

Одним з актуальних напрямів модернізації та інноваційного розвитку природничо-математичного, гуманітарного профілів освіти виступає STEM-орієнтований підхід до навчання, який сприяє популяризації інженерно-технологічних професій серед молоді, підвищенню поінформованості про можливості їх кар’єри в інженерно-технічній сфері, формуванню стійкої мотивації у вивченні дисциплін, на яких ґрунтується STEM-освіта.

12 лютого 2020 року на базі Замглайської ЗОШ І-ІІІ ст. відбувся районний семінар-практикум для вчителів математики на тему «Організація STEM – діяльності на уроках математики». Ірина Ющенко, методист районного методичного кабінету, відкрила захід,  ознайомила присутніх із його програмою та наголосила на актуальності проблеми семінару.

Юлія Джола, директор школи, вчитель математики привітала учасників семінару та  побажала колегам плідної співпраці. Вона повідомила, що в листопаді 2019 року Замглайська ЗОШ І-ІІІ ст.. отримала сучасний кабінет математики. Він обладнаний новими меблями та технічними засобами з комп’ютерними програмами. Таке освітнє середовище, на думку директора, сприятиме підвищенню якості математичної освіти школярів, набуттю учнями предметних компетентностей, посилить мотивацію здобувачів освіти до вивчення предмета.

Учасники семінару на показовому уроці у формі бізнес-форуму «Об’єми тіл обертання. Розв’язування прикладних задач» (геометрія, 11 клас, учитель Ю. Джола, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії), побачили як випускники ефективно використовують технологічні ресурси у навчальному процесі, демонструють вміння застосування теоретичних знань у практичній діяльності. Учитель акцентує увагу одинадцятикласників не лише на математичній компетентності, а й на ініціативності та підприємливості. Для реалізації цієї мети використано елементи STEM -  освіти. Застосування STEM на уроці вчить дітей сприймати завдання, формулювати дослідницьку гіпотезу, застосовувати оригінальні способи пізнання, розвиває аналітичне і критичне мислення. До активної співпраці протягом уроку долучилися учасники семінару, яким запропонували провести сертифікацію якості роботи фірм.

Учасники семінару відвідали інтегрований урок математики та інформатики в 6 класі «Додавання та віднімання раціональних чисел. Робота в графічному редакторі Paint»», який провели В. Насон, учитель математики, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії, має педагогічне звання «старший учитель» та Т. Дробноход, учитель інформатики, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії. Впровадження елементів STEM-освіти в навчанні математики та інформатики дає можливість підвищити якість науково-технологічної підготовки учнів, що в подальшому сприятиме підвищенню їх життєвих компетентностей. Інтегроване навчання включає нестандартні завдання дослідницького та прикладного характеру. Це створює умови для досягнення високої мотивації навчання.

Показовий урок з алгебри (поглиблений курс) у 8 класі на тему «Розв’язування лінійних нерівностей та систем лінійних нерівностей з однією змінною»  провела вчитель  Я. Ковальчук, учитель математики, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.

Протягом уроку учні розв’язували задачі прикладного характеру, що є одним з ефективних шляхів формування системи математичних компетентностей учнів. STEM – діяльність дає можливість на основі життєвого досвіду учнів не лише успішно оволодівати знаннями, а й вчити самостійно їх здобувати, формувати відповідну систему компетентностей, критичне і творче мислення, розкрити творчий потенціал учня, його інтелектуальні здібності.

Педагоги взяли участь у роботі методичної майстерні з упровадження елементів STEM-освіти у викладання математики.

Підсумок заходу було проведено круглий стіл – «Задачі, проблеми та перспективи широкого впровадження STEM-освіти». Учасники семінару підкреслили актуальність та важливість обговореної проблеми, відмітили високий рівень та практичну направленість заходу.« повернутися до списку новин